Zaznacz stronę

Gmina Rajcza realizuje projekt pn: „Siustane potańcówki we wsiach” w ramach zadania publicznego ogłoszonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pn. „Rozwój społeczności lokalnych i potencjału społeczno-gospodarczego gmin i powiatów poprzez działania służące budowaniu i wzmacnianiu marek lokalnych, ponadlokalnych i regionalnych” dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach realizacji projektu zaplanowano 6 spotkań służących budowaniu i wzmacnianiu marki Gmina Rajcza poprzez pokazanie lokalnych zwyczajów, smaków i lokalnej muzyki regionu w każdym sołectwie Gminy Rajcza. W ramach realizacji projektu zostanie napisany i wydany śpiewnik z przyśpiewkami regionalnymi w formie tradycyjnej i elektronicznej.

Ponadto zostaną wykonane krótkie materiały filmowe z każdej z potańcówek, które zostaną zmontowane w jeden film ukazujący zwyczaje, tańce naszego regionu. Podkład muzyczny stanowić będzie tradycyjna muzyka góralska Beskidu Żywieckiego.

Działania w projekcie mają na celu promocję marki turystycznej Gmina Rajcza poprzez pokazanie lokalnej tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie poprzez śpiew, muzykę, taniec i regionalną kuchnię, jako charakterystycznych dla tego regionu.

Pin It on Pinterest

Skip to content