Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu: „Świadczenie usług przez asystenta ds. integracji uchodźców w ramach projektu „Integracja i aktywizacja uchodźców w Gminie Rajcza” wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia.

Klauzula_informacyjna Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zamówieniu SWZ – Świadczenie usług asystenta Załącznik nr 1 – Formularz oferty Załącznik nr 2 – Wykaz osób Załącznik nr 3 –...

Czytaj więcej

Wybór oferty: „Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami do placówek realizujących naukę oraz zajęcia rehabilitacyjne znajdujących się poza Gminą Rajcza, w ramach obszaru D – „Program wyrównywania różnic między regionami III”, dofinansowanego ze środków projektu PFRON pn.: „Likwidacja barier transportowych w Gminie Rajcza poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych”.

Wybór oferty z punktacją –...

Czytaj więcej
Ładowanie

Zasady segregacji

Najnowszy

  Przydatne linki

  ZUK

  PKP Rajcza

  Policja

  GOPS

  Autobus TC

  Biblioteka

  Przychodnia

  CKiS

  Straż Pożarna

  Aplikacje mobilne Gminy Rajcza

  Aplikacja RajczaGO!
  Gmina Rajcza

  Pin It on Pinterest

  Skip to content