Projekt Strategii terytorialnej Partnerstwa  jednostek samorządu terytorialnego z obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją na terenie działalności Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka, oraz samorządów powiązanych z nimi funkcjonalnie.

Projekt Strategii terytorialnej Partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego z obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją na terenie działalności Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka, oraz samorządów powiązanych z nimi funkcjonalnie.

Strategia terytorialna Partnerstwa Aglomeracji Beskidzkiej jest odpowiedzią na wybrane, kluczowe, wspólne problemy 6 jednostek samorządu terytorialnego położone w południowej części województwa śląskiego na obszarze obejmującym administracyjnie gminy...
Zużyty Sprzęt Elektryczny

Zużyty Sprzęt Elektryczny

Urząd Gminy informuje mieszkańców Gminy Rajcza, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) zlokalizowany w Rycerce Dolnej 96 A, 34-370 Rajcza, przyjmuje zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,...

Pin It on Pinterest

Skip to content