Zaznacz stronę

Informacja z otwarcia ofert: „Renowacja zabytkowej kamiennej kapliczki słupowej Matki Boskiej z Dzieciątkiem” realizowana w ramach projektu pn. Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PL-SK, który współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 – II postępowanie

Informacja z otwarcia ofert – KAPLICZKA

Zapytanie ofertowe: „Renowacja zabytkowej kamiennej kapliczki słupowej Matki Boskiej z Dzieciątkiem” realizowana w ramach projektu pn. Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PL-SK, który współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 – II postępowanie

Ogłoszenie o zamówieniu – Baza zał nr 1 Formularz ofertowy – II postępowanie zał nr 2 Oświadczenie wykonawcy zał nr 3 projekt umowy kapliczki zał nr 4 Przedmiar_kapliczka zał nr 5 Program prac konserwatorskich_kapliczka zał nr 6 Lokalizacja kapliczki zał...

Unieważnienie Zapytania Ofertowego: „Renowacja zabytkowej kamiennej kapliczki słupowej Matki Boskiej z Dzieciątkiem” realizowana w ramach projektu pn. Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PL-SK, który współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Unieważnienie

Pin It on Pinterest

Skip to content