Kompostownik

Kompostownik

UWAGA!  Z tytułu posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne przysługuje zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i od dnia 1 stycznia 2023 r. ulga wynosi 10,00 zł za mieszkańca na...

Pin It on Pinterest

Skip to content