Zaznacz stronę

Gmina Rajcza realizuje projekt pod nazwą Cyberbezpieczna Gmina Rajcza.

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC), II Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), w ramach naboru FERC.02.02-CS.01-001/23.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych państwa oraz podmiotów mających kluczowe znaczenie dla gospodarki, zgodnie z polityką bezpieczeństwa UE i wytycznych Agencji UE ds. cyberbespieczeństwa, koncentrując się na zbudowaniu zdolności reagowania na cyberataki.

Cel i zaplanowane efektu projektu są zgodne z celami FERC 2021-2027 Działanie 2.2, ukierunkowane na sprawne i bezpieczne działanie systemów informatycznych oraz lepszą ochronę informacji.

Rozwiązania wdrażane w projektach będą realizowały założenia AIP, zwłaszcza pryncypia zawarte w dokumencie z dn. 25 listopada 2020 r.
i Deklaracji tallińskiej, w tym domyślności cyfrowej, jednorazowości, powszechności, dostępności, otwartości, przejrzystości, domyślnej transgraniczności i interoperacyjności oraz niezawodności
i bezpieczeństwa.

Kwota Dofinansowania: 614 634,20

Wysokość dofinansowania: 100 %

Okres realizacji projektu: 02.07.2024 r. do 30.06.2026 r.

Pin It on Pinterest