Zaznacz stronę
Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy ogłasza rekrutację na stanowisko młodszy bibliotekarz/animator kultury
Wymagania niezbędne:
– wykształcenie średnie/wyższe (mile widziane humanistyczne, artystyczne, animacja kultury)
– pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
– niekaralność
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku
Wymagania dodatkowe:
– predyspozycje lub doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i animacyjnej
– umiejętność pracy z dziećmi, młodzieżą i seniorami
– dobra organizacja czasu pracy oraz umiejętność pracy w zespole
– umiejętność wykorzystywania narzędzi cyfrowych
– zaangażowanie w rozwój biblioteki oraz godne jej reprezentowanie
– odpowiedzialność, komunikatywność, wysoka kultura osobista, punktualność, skrupulatność, zaangażowanie w pracę
Zakres zadań na stanowisku:
– samodzielne prowadzenie wszystkich czynności bibliotecznych związanych z obsługą biblioteki, obsługa czytelnika
– działania animacyjne: organizacja i prowadzenie zajęć, warsztatów, imprez kulturalnych promujących literaturę, kulturę, naukę oraz aktywizujących środowisko lokalne
– nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami partnerskimi
– promowanie działań w mediach, na stronie internetowej, Facebooku
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie:
– listu motywacyjnego
– CV z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 22.12.2023 roku w siedzibie Biblioteki (Rajcza, ul. Rynek 2b) w godzinach otwarcia placówki lub pocztą elektroniczną na adres biblioteka.rajcza@interia.pl
Osoby zainteresowane prosimy o umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną oraz przygotowanie na nią (w wersji pisemnej) swojej koncepcji współpracy Biblioteki z placówkami takimi jak przedszkola, szkoły, Dzienny Dom Seniora (przykłady zajęć, warsztatów imprez, ewentualnie scenariusz, omówienie).

Pin It on Pinterest