Zaznacz stronę

Tablice pamiątkowe

Na terenie naszej gminy znajdują się także dwie tablice pamiątkowe. Jedna z nich znajduje się na budynku Dworca PKP w Rajczy, druga natomiast na budynku Remizy OSP w Soli. Upamiętniają one datę 23 września 1940 r. kiedy to ze stacji w Soli i w Rajczy wyruszyły...

Zakończenie Projektu Edukacyjnego „Równaj do najlepszych”

Zakończenie Projektu Edukacyjnego „Równaj do najlepszych”

Zakończenie   projektu edukacyjnego „Równaj do najlepszych” realizowanego w Szkole Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Rycerce Dolnej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz...

Zakończenie Projektu Edukacyjnego „Równaj do najlepszych”

Projekt Niska Emisja

Gmina Rajcza realizuje zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPSL.04.03.02-24-04H2/17-00....

„Oaza naszej natury w gmine Novoť” film do projektu

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, mikroprojekty Oś priorytetowa 1: „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza“ Partner wiodący: Gmina Novoť (Słowacja), Novoť 285,...

Ogłoszenie Rady Gminy

Ogłoszenie Rady Gminy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer in volutpat nulla. Nullam lorem arcu, semper eget lobortis congue, eleifend id diam. Proin volutpat velit in sapien tempus, id tincidunt ex dictum. Nunc rhoncus feugiat metus eget finibus. Sed nec felis...

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Woda Ujsolska w Parku w Rajczy

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZADANIA

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZADANIA pt.: Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Woda Ujsolska w Parku w Rajczy w ramach rozbudowy infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza. Kwota przeznaczona: 2.033.921,68 PLN brutto...

Pod biało-czerwoną

Projekt „Pod biało-czerwoną” realizowany jest w całej Polsce pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Dzięki inicjatywie mieszkańców i ich głosom w ramach projektu  Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ufundował maszt i flagę dla gminy Rajcza....

MALUCH+ edycja 2020

MALUCH+ edycja 2020

Gmina Rajcza realizuje zadanie pod nazwą 'MALUCH+" edycja 2020 (moduł 1a - dla jst) W ramach realizacji zadania w Gminie Rajcza  powstanie publiczny żłobek który zapewni opiekę 24 dzieciom w przedziale od 20 tyg. życia do lat 3ch. Obecnie w Gminie Rajcza nie...

Pin It on Pinterest