Zaznacz stronę
Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

w sprawie uchwalenia "Projektu Programu współpracy Gminy Rajcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021". Załączniki: formularz-zglaszania-opinii-2020-rok_202011030805...

Kompostownik

Kompostownik

Od 1 lipca 2020 r. istnieje możliwość zgłaszania przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Posiadanie przydomowego...

Terminy płatności za odpady. Konto bankowe

Terminy płatności za odpady. Konto bankowe

TERMINY PŁATNOŚCI - KONTO Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy regulować bez wezwania przelewem na indywidualny numer konta bankowego identyfikującego podatnika w Banku Spółdzielczym w Rajczy lub wpłacać w kasie Urzędu Gminy. Indywidualny numer konta...

Zmiana opłaty za odpady komunalne

Urząd Gminy w Rajczy informuje, że od dnia 1 stycznia 2021., zmianie ulega opłata za odpady komunalne. Zgodnie z Uchwała Nr XXIX/178/2020 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 listopada 2020 r., ustalono: - 24 zł/m-c od mieszkańca jeżeli odpady są gromadzone w sposób...

Terminy płatności za odpady. Konto bankowe

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy   Numer rejestrowy Data wpisu Data zmiany BESKID ŻYWIEC Sp. Z o.o. ul. Kabaty 2 34 –...

Pojemniki na popiół i żużel

Pojemniki na popiół i żużel

Zgodnie z "Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminie Rajcza" pojemniki do zbiórki popiołu lub żużlu powinny mieć pojemność nie większą niż 120 l.  Zwróćmy uwagę na ten fakt przy zakupie nowego pojemnika. Duży 240 l kontener naładowany do pełna...

Terminy płatności za odpady. Konto bankowe

Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

eZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RAJCZA OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2020 R. Od 1 lipca 2020 r. zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity; Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) na...

ŚCIEŻKI ROWEROWE ŁĄCZĄCE GMINY RAJCZĘ, MILÓWKĘ, OŠČADNICĘ, DUNAJOV I MESTO KRÁSNO NAD KYSUCOU – publikacja prasowa

APLIKACJA MOBILNA – Zapytanie ofertowe

Przedmiotem umowy jest wykonanie i uruchomienie przez Wykonawcę aplikacji na urządzenia mobilne (zwanej dalej Aplikacją) w ramach projektu „Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza- kontynuacja” o charakterze przewodnika w zakresie transgranicznych ścieżek...

Oaza naszej natury w gminie Novot

Oaza naszej natury w gminie Novot

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, mikroprojekty Oś priorytetowa 1: „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza“ ...

Pin It on Pinterest