Zaznacz stronę

Drodzy Mieszkańcy,
Informujemy, że w dniach 11 – 18 marca 2023 r. na szlaku turystycznym
przebiegającym wzdłuż granicy państwowej na odcinku: msc. Rajcza – Hala
Rysianka – msc. Korbielów – Hala Mędralowa – Babia Góra – msc. Zawoja
realizowany będzie przemarsz grupy około 50 osób – uczestników cyklicznego kursu
ratownictwa górskiego pk. “Śnieżyca 23” organizowanego przez stowarzyszenie
Związek Polskich Spadochroniarzy Oddział w Łodzi, nr KRS: 0000219168.

Zwracamy uwagę, że uczestnicy poruszać się będą zwartymi grupami,
miejscami w umundurowaniu, z treningowymi gumowymi atrapami broni AK-47.
Do każdej grupy przypisany jest koordynator odpowiadający za przestrzeganie
warunków bezpieczeństwa. Organizator posiada wymagane prawem zgody oraz
posiada własne zabezpieczenie medyczne w postaci mobilnego zespołu
zabezpieczenia medycznego: lekarz, ratownik.

Uczestnikami szkolenia jest młodzież spadochronowa oraz zaproszona grupa
wyróżniających się studentów cywilnych i wojskowych. Partnerami kursu są: Grupa
Beskidzka Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Babiogórski Park
Narodowy, Agencja Wywiadu, Z-ca Prokuratora Okręgowego w Warszawie
ds. Wojskowych, Dział ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej w Lublinie, OSP
Rajcza Centrum, OSP Zawoja Górna, 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej.

Pin It on Pinterest

Skip to content