Zaznacz stronę

Ogłoszenie w sprawie naboru do Dziennego Domu „Senior +” w Rajczy

Wójt Gminy Rajcza informuje, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajczy  prowadzi nabór uczestników do nowo utworzonego Dziennego Domu „Senior +” w Rajczy przy ul. Rynek 2b obok Gminnego Żłobka Maluszek.

Uczestnikami zajęć Dziennego  Domu „Senior +” mogą być osoby  nieaktywne zawodowo w wieku 60 +, zarówno kobiety jak i mężczyźni, którzy są  mieszkańcami Gminy Rajcza.

Placówka będzie zapewniać od poniedziałku do piątku  8-godzinną ofertę usług dostosowanych do potrzeb i możliwości seniorów m.in. takich jak zajęcia z terapeutą zajęciowym, fizjoterapeutą, zajęcia sportowo – rekreacyjne, kulturalno – oświatowe, zajęcia  aktywizujące społecznie. Każdy uczestnik w trakcie pobytu ma zapewniony jeden gorący posiłek. Zajęcia w Dziennym Domu „Senior +” są częściowo odpłatne, zależą od dochodu uczestnika.

Informacji na temat rekrutacji oraz uczestnictwa w zajęciach Dziennego Domu ,,Senior +” udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajczy:

Urząd Gminy Rajcza, pok. nr 1,

tel. 338261245.

Załączniki dostępne na stronie: http://rajcza.naszops.pl/n,nabor-do-dziennego-domu-seniora-senior-w-rajczy 

Pin It on Pinterest

Skip to content