regionalny plan transportowy dla województwa śląskiego

regionalny plan transportowy dla województwa śląskiego

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu mobilności!

Na zlecenie Marszałka Województwa Śląskiego od września do listopada 2021 w wylosowanych gospodarstwach domowych, a także w centrach handlowych ankieterzy zapytają mieszkańców całego województwa śląskiego o sposoby przemieszczania się do pracy, szkoły, na zakupy lub do domu.

Zebrane podczas badania informacje posłużą m. in. do dostosowania rozkładów jazdy komunikacji publicznej do potrzeb mieszkańców, planowania przebiegu przyszłych ulic, dróg rowerowych i tras komunikacji miejskiej.

Badanie będą realizowali ankieterzy PBS Sp. z o.o. Każdy z nich będzie wyposażony w imienny identyfikator.

Udział w badaniu jest dobrowolny. Informacje zebrane przez ankieterów podczas wywiadu nie będą wykorzystane w sposób pozwalający na zidentyfikowanie pytanej osoby. Wyniki badania będą analizowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Firma, która będzie realizowała badanie, posiada certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów, który gwarantuje, że badanie zostanie wykonane rzetelnie i zgodnie z surowymi normami jakości obowiązującymi w badaniach rynku i opinii. Sposób przetwarzania przez agencję danych zebranych podczas badań został zweryfikowany przez Zamawiającego tj. Samorząd Województwa Śląskiego i gwarantuje właściwe i bezpieczne ich przetwarzanie.

Więcej informacji o badaniu: www.slaskie.pl/content/regionalny-plan-transportowy.

„Ruszaj w góry w harmonii z naturą”

„Ruszaj w góry w harmonii z naturą”

Już od dziś można głosować na swój jedyny z Żywiecczyzny projekt z którego będziesz korzystał.

„Ruszaj w góry w harmonii z naturą” Czyli tworzymy razem najnowocześniejszy  szlak w Beskidach.

Kod projektu:
MBO-0044/P1/21

zadanie z Puli REGIO
podregion obejmujący powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki

Opis projektu:

Zadanie polegało na stworzeniu na ścieżce turystycznej Trzech Harnasi ,trzech punktów harmonii z naturą: zdrowie, estetyka ,ekologia. A konkretnie instalacje które pozwolą turyście w pełni i wszystkimi zmysłami korzystać z uroków turystyki górskiej .Pierwsze to instalacja na ścieżce w czterech miejscach odpoczynkowych mini tężni ,drugie to zamontowanie lunet w miejscach widokowych, trzecie montaż instalacji fotowoltaicznej które będą zasilały punkty odpoczynkowe i punkty ładowania rowerów elektrycznych .Czyli spacerujesz ,odpoczywasz, podziwiasz i inhalujesz. Dopełnienie to wspomaganie ekosystemu montaż na polanach leśnych hoteli na owady zapylające oraz budki lęgowe. To wszystko by stworzyć najnowocześniejszą ścieżkę górska w Beskidach Dopełnieniem będzie Rajd „Na Nogi Na Zdrowie” ścieżką III Harnasi impreza turystyczna ,sportowa która jest skierowana w większości mieszkańców Ślaskiego oraz województw ościennych i przygranicznymi Słowacji i Czech.

 

Głosuj tutaj

Informacja dot. kursów komunikacji zastępczej na trasie Rajcza – Sól Bór

Informacja dot. kursów komunikacji zastępczej na trasie Rajcza – Sól Bór

KOMUNIKAT!

 

Informujemy, że w związku z niepodjęciem przez przewoźnika kursów na trasie Rajcza- Sól Bór w dniach od 1 września do 3 września odbywać się będą bezpłatne kursy komunikacji zastępczej w następujących godzinach:

 

Sól Bór – Rajcza    5:50

Rajcza – Sól Bór    15:20

Mobilny punkt szczepień

Mobilny punkt szczepień

W niedzielę 29 sierpnia będzie możliwość zaszczepienia się przeciwko COVID-19 bez konieczności wcześniejszego umawiania się.

Szczepienia odbywać się będą w budynku wikarówki obok plebani w Rajczy w godzinach od 14:00 do 19:30.

Szczepienia covid Rajcza

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Realizacja zajęć dodatkowych w ramach projektu pt. „Żłobek w Rajczy”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Realizacja zajęć dodatkowych w ramach projektu pt. „Żłobek w Rajczy”

Gmina Rajcza zaprasza do złożenia oferty cenowej na zamówienie wg specyfikacji zamieszczonej w załączniku.

Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia zajęć z języka angielskiego, logopedii, ruchowych z elementami integracji sensorycznej i rytmiki w żłobku.

zaproszenie do składania ofert zajęcia dodatkowe w żłobku

Zaproszenie, formularz ofertowy i oświadczenie

 

100lecie OSP Zwardoń

100lecie OSP Zwardoń

100 lecie OSP Zwardoń

Zapraszamy na uroczystość 100lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwardoniu, która odbędzie się 5 września br. w Zwardoniu.

Kończy się nabór wniosków o wsparcie na bioasekurację

Kończy się nabór wniosków o wsparcie na bioasekurację

Tylko do 27 sierpnia 2021 r. rolnicy, którzy utrzymują w swoich gospodarstwach trzodę chlewną, mogą ubiegać się o refundację części wydatków poniesionych na działania bioasekuracyjne.

Dofinansowanie obejmuje zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do dezynfekcji, dezynsekcji lub deratyzacji; zakup odzieży ochronnej oraz zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych. Ubiegać się można o refundację do 50% poniesionych kosztów, a wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć m.in.: oryginały lub kopie faktur, rachunków, umów, które uwierzytelniają wydatki wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi ich poniesienie do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym; oświadczenie o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie; oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie.

Dokumenty przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Można je założyć osobiście, skorzystać z platformy ePUAP lub wysłać przesyłką rejestrowaną za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska).

Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa –https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/refundacja-do-50-wydatkow-poniesionych-przez-producenta-rolnego-ktory-prowadzi-gospodarstwo-w-ktorym-utrzymywane-sa-swinie.html

Piknik Kazimierzowski

Piknik Kazimierzowski

Parafia pw. Św. Wawrzyńca i Św. Kazimierza Królewicza w Rajczy serdecznie zaprasza na Piknik Kazimierzowski, który odbędzie się 5 września. Będzie to plenerowa rekonstrukcja historycznej  wizyty króla Jana Kazimierza i przekazania przezeń obrazu rajczańskim góralom.

Piknik Kazimierzowski to jedno w wydarzeń jakie odbędzie się w Rajczy w ramach realizacji projektu  „Rajcza przez wieki” .  Parafia w Rajczy w ramach projektu planuje również  uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości oraz  uczczenie stulecie wybuchu Powstań Śląskich.

W ramach projektu wydana  zostanie również książka  „Rajcza – dzieje miejscowości” podkreślającą patriotyczny i religijny rys dziejów wsi. Publikacja będzie swoistą klamrą spinającą barwne dzieje wsi, znajdą  się w niej rozdziały mówiące o początkach miejscowości, rajczańskich drogach ku niepodległości, historii kościoła i parafii, czy informacje o  miejscowym cmentarzu legionistów.

Kończy się nabór wniosków o wsparcie na bioasekurację

Portal ARiMR pod nowym adresem

Portal ARiMR pod nowym adresem

Od 1 września 2021 r. portal ARiMR dołącza do rządowej platformy www.gov.pl, która scala witryny wszystkich ministerstw i innych podmiotów publicznych. Nowa strona odpowiada standardom ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Z początkiem września strona Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znajdować się będzie pod adresem: www.gov.pl/arimr. Po wpisaniu starego adresu strony: www.arimr.gov.pl użytkownicy będą automatycznie przekierowywani na nową platformę: www.gov.pl/arimr.

Wszelkie uwagi dotyczące działania portalu będzie można przesyłać na adres: nowastrona@arimr.gov.pl.

Portal www.gov.pl to witryny poszczególnych resortów i innych podmiotów wykonujących zadania publiczne, a także serwisy, które oferują wiele usług dla obywateli. Docelowo platforma ma zawierać kompletne informacje związane z administracją rządową i sprawami publicznymi

Pin It on Pinterest

Skip to content