OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Adaptacja części pomieszczeń budynku gimnazjum na Dzienny Dom SENIOR+ w Rajczy”.

27 lipiec 2021 | Przetargi, Zamówienia publiczne

Czytaj inne

Tablice pamiątkowe

Na terenie naszej gminy znajdują się także dwie tablice pamiątkowe. Jedna z nich znajduje się na budynku Dworca PKP w Rajczy, druga natomiast na budynku Remizy OSP w Soli....

Projekt Niska Emisja

Projekt Niska Emisja

Gmina Rajcza realizuje zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata...

Skip to content