Zaznacz stronę

Zapytanie ofertowe: „Zakup i dostawa sprzętu i umundurowania bojowego dla jednostek OSP z terenu Gminy Rajcza – zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

Klauzula_informacyjna Zamówienia Publiczne Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego - Opis_ubrań_specjalnych_i_standaryzacja_GBA Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy Załącznik nr 4 - Kosztorys ofertowy Zapytanie...

Pin It on Pinterest

Skip to content