Zaznacz stronę

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rajcza

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rajcza powinien...

Bezpłatny transport do lokali wyborczych w dniu 07 kwietnia 2024 r.

Bezpłatny transport do lokali wyborczych w dniu 07 kwietnia 2024 r.

Wójt Gminy Rajcza informuje, że w dniu 07 kwietnia 2024 r. tj. w dniu wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego będzie zorganizowany bezpłatny transport: - do lokalu wyborczego w Szkole Podstawowej w Rajczy oraz transport powrotny Odjazd autobusów: - Rajcza...

Pin It on Pinterest

Skip to content