Realizacja zadania pn.: „Tworzenie warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu poprzez doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Zwardoniu” – zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka”.

Realizacja zadania pn.: „Tworzenie warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu poprzez doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Zwardoniu” – zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka”.

Gmina Rajcza realizowała zadanie pn.: „Tworzenie warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu poprzez doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Zwardoniu” – zadanie współfinansowane ze środków...

Ogłoszenie o zamówieniu: „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od garaży w Soli do Zwardoń Bór – w ramach projektu unijnego Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PL-SK”

Ogłoszenie o zamówieniu SWZ załącznik nr 1 - formularz ofertowy załącznik nr 2 - oświadczenie wykluczenie załącznik nr 3 - oświadczenie spełnianie warunków załącznik nr 3a oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby załącznik nr 3b oświadczenie wykluczenie - art. 5k...

Ogłoszenie o zamówieniu – „Adaptacja części pomieszczeń budynku gimnazjum na Bibliotekę w ramach realizacji projektu pn.: Gminna Biblioteka w Rajczy dostępna dla każdego – montaż oraz dostawa pompy ciepła i fotowoltaiki”,

Ogłoszenie o zamówieniu – „Adaptacja części pomieszczeń budynku gimnazjum na Bibliotekę w ramach realizacji projektu pn.: Gminna Biblioteka w Rajczy dostępna dla każdego – montaż oraz dostawa pompy ciepła i fotowoltaiki”,

Ogłoszenie o zamówieniu - Pompa ciepła i fotowoltaika SWZ - Pompa i fotowoltaika Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykluczenie Załącznik nr 3 - Oświadczenie spełnianie warunków Załącznik nr 3a Oświadczenie podmiotu udostępniającego...

Pin It on Pinterest

Skip to content