Zaznacz stronę

Harmonogram działań w Klubie Seniora w Rajczy

Poniżej przedstawiamy harmonogram działań w KLUBIE SENIORA W GMINIE RAJCZA     wersja pdf: HARMONOGRAM KLUB SENIORA W RAJCZY_wersja dla SENIORA04042023 HARMONOGRAM KLUB SENIORA W RAJCZY_wersja dla SENIORA04042023 AKTUALIZACJA (26.04.2023): HARMONOGRAM KLUB...

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ Wójt Gminy Rajcza zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1327),...

Pin It on Pinterest