Domki letniskowe oraz nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe

Domki letniskowe oraz nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe

Właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obowiązani są uiszczać na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiąca ryczałt za okres roczny. Opłata...

Wzór deklaracji – do pobrania

deklaracja-domki-letniskowe_202006090829 deklaracja-nieruchomosci-zamieszkale_202006090829 klauzula-informacyjna-rodo_201903281023 wzor-deklaracji-2017_201701031318

Wyniki konsultacji społecznych

Wyniki konsultacji społecznych

dotyczących Programu współpracy Gminy Rajcza z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021. Dziękujemy przedstawicielom NGO za aktywny udział w konsultacjach. Wasz głos ma znaczenie. W załączeniu przekazujemy wyniki konsultacji społecznych. Załączniki:...

Wyniki konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne

w sprawie uchwalenia "Projektu Programu współpracy Gminy Rajcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021". Załączniki: formularz-zglaszania-opinii-2020-rok_202011030805...

Kompostownik

Kompostownik

Od 1 lipca 2020 r. istnieje możliwość zgłaszania przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Posiadanie przydomowego...

Terminy płatności za odpady. Konto bankowe

Terminy płatności za odpady. Konto bankowe

TERMINY PŁATNOŚCI - KONTO Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy regulować bez wezwania przelewem na indywidualny numer konta bankowego identyfikującego podatnika w Banku Spółdzielczym w Rajczy lub wpłacać w kasie Urzędu Gminy. Indywidualny numer konta...

Zmiana opłaty za odpady komunalne

Urząd Gminy w Rajczy informuje, że od dnia 1 stycznia 2021., zmianie ulega opłata za odpady komunalne. Zgodnie z Uchwała Nr XXIX/178/2020 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 listopada 2020 r., ustalono: - 24 zł/m-c od mieszkańca jeżeli odpady są gromadzone w sposób...

Terminy płatności za odpady. Konto bankowe

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy   Numer rejestrowy Data wpisu Data zmiany BESKID ŻYWIEC Sp. Z o.o. ul. Kabaty 2 34 –...

Pojemniki na popiół i żużel

Pojemniki na popiół i żużel

Zgodnie z "Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminie Rajcza" pojemniki do zbiórki popiołu lub żużlu powinny mieć pojemność nie większą niż 120 l.  Zwróćmy uwagę na ten fakt przy zakupie nowego pojemnika. Duży 240 l kontener naładowany do pełna...

Pin It on Pinterest

Skip to content