Zaznacz stronę
Odbiór odpadów 2021

Odbiór odpadów 2021

W załączeniu przedstawiamy obowiązujący Harmonogram odbioru odpadów komunalnych obowiązujący w 2021 r., na terenie Gminy Rajcza. ZAŁĄCZNIKI: harmonogram-odbioru-odpadow_202101051148

Domki letniskowe oraz nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe

Domki letniskowe oraz nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe

Właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obowiązani są uiszczać na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiąca ryczałt za okres roczny. Opłata...

Wzór deklaracji – do pobrania

deklaracja-domki-letniskowe_202006090829 deklaracja-nieruchomosci-zamieszkale_202006090829 klauzula-informacyjna-rodo_201903281023 wzor-deklaracji-2017_201701031318

Sprawozdanie NGO za 2020 rok

Wyniki konsultacji społecznych

dotyczących Programu współpracy Gminy Rajcza z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021. Dziękujemy przedstawicielom NGO za aktywny udział w konsultacjach. Wasz głos ma znaczenie. W załączeniu przekazujemy wyniki konsultacji społecznych. Załączniki:...

Pin It on Pinterest