Zaznacz stronę

W związku z trwającymi pracami nad Planem Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej zapraszamy na I etap konsultacji dla mieszkańców!

Plan Zrównoważonej Mobilności to dokument mający na celu m.in. zapewnienie wszystkim obywatelom takich opcji transportowych, które umożliwiają dostęp do celów podróży i usług z wykorzystaniem ekologicznych i bardziej zrównoważonych środków transportu, poprawę dostępności usług i jakości życia mieszkańców, a także przyczynianie się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii.

Konsultacje służyć będą upowszechnieniu wiedzy o idei zrównoważonej mobilności oraz wpływie opracowywanego dokumentu na jakość́ życia w regionie. Uczestnicy będą mogli poznać cel tworzonego opracowania o nazwie „Plan Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+”, jego ramy czasowe, zaangażowane zasoby, a także spodziewany efekt końcowy.

Celem zrównoważonej mobilności jest:

  • Zmniejszenie ruchu samochodowego
  • Lepsze planowanie przestrzenne
  • Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego
  • Stosowanie rozwiązań sprzyjających pieszym oraz rowerzystom
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu
  • Wyrównywanie możliwości dla wszystkich użytkowników ruchu
  • Zwiększenie dostępności do usług

WEŹ UDZIAŁ W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH I MIEJ REALNY WPŁYW NA KOMFORT ŻYCIA W SWOIM MIEŚCIE!
24.10 poniedziałek
CZECHOWICE-DZIEDZICE godz. 16:00
Adres: Plac Jana Pawła II 1 Urząd Miejski, sala 305

25.10 wtorek
BIELSKO-BIAŁA godz. 16:00
Adres: Plac Ratuszowy 1 Urząd Miejski, sala sesyjna

26.10 środa
ŻYWIEC godz. 16:00
Adres: ul. Krasińskiego 13 Starostwo Powiatowe w Żywcu, sala sesyjna

27.10 czwartek
CIESZYN godz. 16:00
Adres: ul. Bobrecka 29 Starostwo Powiatowe w Cieszynie, sala sesyjna

ZAPRASZAMY!

 

Pin It on Pinterest