Zaznacz stronę
Ogłoszenie o zamówieniu: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Rycerka Górna (wóz strażacki 4×4 wraz z wyposażeniem)” – realizowany w ramach realizacji projektu pn.: Doskonalenie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego polskich i słowackich służb ratowniczych / Zlepšenie spolupráce v oblasti krízového riadenia poľských a slovenských záchranných zložiek.

Ogłoszenie o zamówieniu: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Rycerka Górna (wóz strażacki 4×4 wraz z wyposażeniem)” – realizowany w ramach realizacji projektu pn.: Doskonalenie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego polskich i słowackich służb ratowniczych / Zlepšenie spolupráce v oblasti krízového riadenia poľských a slovenských záchranných zložiek.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ – Samochód dla OSP

Załącznik nr 1A – Szczegółowy Formularz Ofertowy

Załącznik nr 1B – Wymagania techniczne dla lekkiego samochodu ratowniczo–pożarniczego dla OSP Rycerka Górna

Załącznik nr 2A – Oświadczenie spełnianie warunków

Załącznik nr 2B – Oświadczenie wykluczenie – art. 5k rozporządzenia (eu) 8332014

Załącznik nr 2C – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 2D – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 3 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 4 – Grupy kapitałowe

Załącznik nr 5 – Wykaz dostaw

Załącznik nr 6 – Projekt Umowy – Samochód dla OSP Rycerka Górna

Załącznik nr 7 – Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Budowa stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajcza – II POSTĘPOWANIE”

Ogłoszenie o zamówieniu – Wodociąg II

SWZ

Załącznik nr 1 – Oświadczenie wykluczenie

Załącznik nr 2 – Oświadczenie spełnianie warunków

Załącznik nr 2a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

załącznik nr 2b – Oświadczenie wykluczenie – art. 5k rozporządzenia (eu) 8332014

załącznik nr 3 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego

załącznik nr 4 – Grupy kapitałowe

załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 6 – Wykaz osób

Załącznik nr 6 – Wykaz osób

Załącznik nr 7 – Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp

Załącznik nr 8 – Przedmiar robót

Załącznik nr 9 – Projekt budowlany

Załącznik nr 10 – Projekt techniczny

Załącznik nr 11 – STWIOR

Załącznik nr 12 – Projekt umowy

Pin It on Pinterest