Informacja o kwocie przeznaczonej do sfinansowania zadania – ZP.271.1.TPBN.2.2021

Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane.

Przebudowa drogi pieszo-rowerowej „U Janotów” w ramach rozbudowy infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ – Przebudowa drogi U Janotów
 3. zal 1 Formularz ofertowy
 4. zal 2 Oświadczenie wykluczenie
 5. zal 3 Oświadczenie spełnianie warunków
 6. zal 4 Projekt umowy – scieżka rowerowa u Janotów
 7. zal 5 Projekt budowlany
 8. zal 6 Specyfikacja techniczna
 9. zal 7 Przedmiar robót
 10. zal 8 Identyfikator postępowania
 11. zal 9 Klauzula_informacyjna Zamówienia Publiczne
 12. SPROSTOWANIE – TRYB PODSTAWOWY, WARIANT 1

Aktualizacja: 14/07/2021

 1. Wyjaśnienie treści SWZ
 2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – Przebudowa drogi U Janotów
 3. SWZ – aktualny

Pin It on Pinterest

Skip to content