Zaznacz stronę

Ogłoszenie o zamówieniu: „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH, ULIC, CHODNIKÓW I PARKINGÓW NA TERENIE GMINY RAJCZA W OKRESIE ZIMOWYM 2022/2023” – SOŁECTWO RYCERKA GÓRNA

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ – Odśnieżanie – Rycerka Górna

zal 1 – Sołectwo Rycerka Górna

Zal 2 Oświadczenie wykluczenie

Zal 2a Oświadczenie wykluczenie – art. 5k rozporządzenia (EU) 8332014

Zal 3 Oświadczenie spełnianie warunków

Zal 3a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

zal 4 – projekt umowy

zal 5 Wykaz dróg gminnych, ulic, parkingów, placów 2022

zal 6 do SWZ – Wykaz sprzętu

zal 7 do SWZ

zal 8 – Grupy kapitałowe

Zal 9 – Identyfikator postępowania

zal 10- klauzula_informacyjna Zamówienia Publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu: „Adaptacja części pomieszczeń budynku gimnazjum na Bibliotekę w ramach realizacji projektu pn.: Gminna Biblioteka w Rajczy dostępna dla każdego – montaż oraz dostawa pompy ciepła i fotowoltaiki – II postępowanie”

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ – Pompa i fotowoltaika

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – II postępowanie

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykluczenie

Załącznik nr 3 – Oświadczenie spełnianie warunków

Załącznik nr 3a Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 3b Oświadczenie wykluczenie – art. 5k rozporządzenia (EU) 8332014

Załącznik nr 4 Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 5 – Grupy kapitałowe

Załącznik nr 6 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7 – Wykaz osób

Załącznik nr 8 – Wymagane parametry techniczne dla pompy ciepła

Załącznik nr 9 – Wymagane parametry techniczne dla instalacji fotowoltaicznej

Załącznik nr 10 – Projekt umowy

Załącznik nr 11 – Identyfikator postępowania

Załącznik nr 12 – Projekt zagospodarowania terenu

Pin It on Pinterest