OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:   „Zakup sprzętu elektronicznego, komputerów oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Kapitał szans”. Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Zwardoniu i Rycerce Górnej.” Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – IV postępowanie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Zakup sprzętu elektronicznego, komputerów oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Kapitał szans”. Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Zwardoniu i Rycerce Górnej.” Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – IV postępowanie.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ – IV postępowanie

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie wykluczenie

Załącznik nr 3 Oświadczenie spełnianie warunków

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

Załącznik nr 5 – SP Zwardoń – IV postępowanie

Załącznik nr 6 – Identyfikator postępowania BZP

Załącznik nr 7 Klauzula_informacyjna Zamówienia Publiczne

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:   „Zakup sprzętu elektronicznego, komputerów oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Kapitał szans”. Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Zwardoniu i Rycerce Górnej.” Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – IV postępowanie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Zakup sprzętu elektronicznego, komputerów oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Kapitał szans”. Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Zwardoniu i Rycerce Górnej.” Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – III postępowanie – Pracownia chemiczna – wyposażenie, pomoce.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie wykluczenie

Załącznik nr 3 Oświadczenie spełnianie warunków

Załącznik nr 4 – Projekt umowy – Pracownia Chemiczna

Załącznik nr 5 – SP Zwardoń – Pracownia Chemiczna

Załącznik nr 6 – Identyfikator postępowania MINI PORTAL 

Załącznik nr 7 Klauzula_informacyjna Zamówienia Publiczne

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH, ULIC, CHODNIKÓW I PARKINGÓW NA TERENIE GMINY RAJCZA W OKRESIE ZIMOWYM 2021/2022”.

Ogłoszenie o zamówieniu – Odśnieżanie

SWZ – Odśnieżanie

zal 1A – zadanie 1 – chodniki i droga gminna

zal 1B – zadanie 2 – sołectwo Rajcza cz. I

zal 1C – zadanie 3 – sołectwo Rajcza cz. II

zal 1D – zadanie 4 – sołectwo Rajcza cz. III

zal 1E – zadanie 5 – sołectwo Rajcza – parkingi, ulice, ścieżka

zal 1F – zadanie 6 – sołectwo Rycerka Dolna

zal 1G – zadanie 7 – sołectwo Rycerka Górna

zal 1H – zadanie 8 – sołectwo Sól

zal 1I – zadanie 9 – sołectwo Sól-Kiczora

zal 1J – zadanie 10 – sołectwo Zwardoń

Zal 2 Oświadczenie wykluczenie

Zal 3 Oświadczenie spełnianie warunków

Zal 3a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Zal 4 – Projekt umowy

zal 5 Wykaz dróg gminnych, ulic, parkingów, placów 2021

zal 6 do SWZ – Wykaz usług

zal 7 do SWZ – Wykaz sprzętu

zal 8 do SWZ

Zal 9 – Identyfikator postępowania

zal 10 – klauzula_informacyjna Zamówienia Publiczne

 

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content