Zaznacz stronę

Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rajcza – OSP.271.1.2022

Ogłoszenie o zamówieniu – Samochód dla OSP

SWZ – OSP RAJCZA SAMOCHÓD

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 – Wymagania techniczne dla lekkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego dla jednostki OSP Rajcza

Załącznik nr 3 Oświadczenie wykluczenie oraz spełnianie warunków

Załącznik nr 3a Oświadczenie wykluczenie – art. 5k rozporządzenia (EU) 8332014

Załącznik nr 4 oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – Projekt umowy

Załącznik nr 6 – Identyfikator postępowania

Informacja z otwarcia ofert – Dostawa sprzętu informatycznego realizowana w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 – 2020, II Osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU”.

Wyjaśnienia treści SWZ oraz Ogłoszenie o zmianie: Dostawa sprzętu informatycznego realizowana w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 – 2020, II Osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU”

Ogłoszenie o zmianie

SWZ – Po zmianach

Załącznik nr 3 Oświadczenie wykluczenie oraz spełnianie warunków

Załącznik nr 3a Oświadczenie wykluczenie – art. 5k rozporządzenia (EU) 8332014

Wyjaśnienia treści SWZ – Cyfrowa Gmina

Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup paliw płynnych dla autobusów i samochodów Urzędu Gminy w Rajczy

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ – PALIWA UG RAJCZA

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie wykluczenie

Załącznik nr 3 Oświadczenie spełnianie warunków

Załącznik nr 3a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 4 oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – Projekt umowy – paliwo UG Rajcza

Załącznik nr 6 – identyfikator postępowania

Klauzula_informacyjna Zamówienia Publiczne

Informacja z otwarcia ofert – Dostawa sprzętu informatycznego realizowana w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 – 2020, II Osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU”.

Ogłoszenie o zamówieniu: „Dostawa sprzętu informatycznego realizowana w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 – 2020, II Osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU”.

Klauzula_informacyjna Zamówienia Publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu – Cyfrowa Gmina

SWZ – Cyfrowa Gmina

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 Oświadczenie wykluczenie oraz spełnianie warunków

Załącznik nr 4 – Projekt umowy – Cyfrowa Gmina

Załącznik nr 5 – Identyfikator postępowania

Pin It on Pinterest