Zaznacz stronę

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Budowa stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajcza”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – SIEĆ WODOCIĄGOWA
SWZ – SIEĆ WODOCIĄGOWA
Załącznik nr 1 – Oświadczenie wykluczenie
Załącznik nr 2 – Oświadczenie spełnianie warunków
Załącznik nr 2a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
załącznik nr 2b – Oświadczenie wykluczenie – art. 5k rozporządzenia (eu) 8332014
załącznik nr 3 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego
załącznik nr 4 – Grupy kapitałowe
załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 6 – Wykaz osób
Załącznik nr 7 – Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
Załącznik nr 8 – Przedmiar robót
Załącznik nr 9 – Projekt budowlany
Załącznik nr 10 – Projekt techniczny
Załącznik nr 11 – STWIOR
Załącznik nr 12 – Projekt umowy

Pin It on Pinterest

Skip to content