Ogłoszenie o zamówieniu: „Poprawa dostępności pieszo-jezdnej terenów rekreacyjnych Suchej Góry”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 – Oświadczenie wykluczenie

Załącznik nr 2 – Oświadczenie spełnianie warunków

Załącznik nr 2a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 2b – Oświadczenie wykluczenie – art. 5k rozporządzenia (eu) 8332014

załącznik nr 3 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego

załącznik nr 4 – Grupy kapitałowe

załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych

załącznik nr 6 – Wykaz osób

Załącznik nr 7 – Projekt drogi_pichuty

Załącznik nr 8 – Przedmiar robót

Załącznik nr 9 – Specyfikacja techniczna

załącznik nr 10 – projekt umowy

Pin It on Pinterest

Skip to content