Zaznacz stronę

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Rajcza”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SWZ – DOKUMENTACJE PROJEKTOWE

Załącznik nr 1 – Oświadczenie wykluczenie

Załącznik nr 2 – Oświadczenie spełnianie warunków

Załącznik nr 2a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

załącznik nr 2b – Oświadczenie wykluczenie – art. 5k rozporządzenia (eu) 8332014

załącznik nr 3 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego

załącznik nr 4 – Grupy kapitałowe

Załącznik nr 5 – Wykaz osób

Załącznik nr 6 – Projekt umowy dokumentacje projektowe

Załącznik nr 7 – Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp

Załącznik nr 8 – OPZ Rajcza

Załącznik nr 9 – OPZ Rycerka Dolna

Załącznik nr 10 – OPZ Rycerka Górna

Załącznik nr 11 – OPZ Sól

Załącznik nr 12 – OPZ Sól-Kiczora

Załącznik nr 13 – OPZ Zwardoń

Załącznik nr 14 – Kalkulacja ceny ofertowej – Sołectwo Rajcza cz. I

Załącznik nr 15 – Kalkulacja ceny ofertowej – Sołectwo Rycerka Dolna cz. II

Załącznik nr 16 – Kalkulacja ceny ofertowej – Sołectwo Rycerka Górna cz. III

Załącznik nr 17 – Kalkulacja ceny ofertowej – Sołectwo Sól cz. IV

Załącznik nr 18 – Kalkulacja ceny ofertowej – Sołectwo Sól-Kiczora cz. V

Załącznik nr 19 – Kalkulacja ceny ofertowej – Sołectwo Zwardoń cz. VI

Ogłoszenie o zamówieniu: „Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń od km 0+410 do km 0+918 po stronie prawej w miejscowości Rajcza i Rycerka Dolna”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 – Oświadczenie wykluczenie

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 2a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 2b – Oświadczenie wykluczenie – art. 5k rozporządzenia (eu) 8332014

Załącznik nr 3 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 4 – Grupy kapitałowe

Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 6 – Przedmiar robót

Załącznik nr 7 – Projekt techniczny

Załącznik nr 8 STWIOR

Załącznik nr 9 – Projekt umowy

Pin It on Pinterest

Skip to content