Informacja o kwocie: „Zakup sprzętu elektronicznego, komputerów oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Kapitał szans”. Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Zwardoniu i Rycerce Górnej.” Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – V postępowanie.

Ogłoszenie o zamówieniu: „Zakup sprzętu elektronicznego, komputerów oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Kapitał szans”. Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Zwardoniu i Rycerce Górnej.” Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – V postępowanie.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ – Zakupy do Szkół – V postępowanie

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie wykluczenie

Załącznik nr 3 Oświadczenie spełnianie warunków

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

Załącznik nr 5 – SP Rycerka Górna

Załącznik nr 6 – Identyfikator postępowania

załącznik nr 7 – klauzula_informacyjna Zamówienia Publiczne

 

Ogłoszenie o zamówieniu: „Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Rajcza”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ – ENERGIA RAJCZA

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie wykluczenie

Załącznik nr 3 Oświadczenie spełnianie warunków

Załącznik nr 3a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – Istotne Warunki Umowy

Załącznik nr 6 – Wykaz PPE i nr liczników

Załącznik nr 7 – Identyfikator MINI PORTAL

załącznik nr 8 – klauzula_informacyjna Zamówienia Publiczne

Pin It on Pinterest

Skip to content