Zaznacz stronę

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym opracowano i przedłożono Radzie Gminy Rajcza „Raport o stanie Gminy Rajcza za 2021 rok”.

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizacje polityk, programów
i strategii oraz uchwal Rady Gminy.

 

W dniu 21 czerwca 2022 r. o godz. 9:00 odbędzie się sesja Rady Gminy Rajcza, podczas której zostanie przeprowadzona debata nad Raportem o stanie Gminy, w której mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.

Osoby pragnące uczestniczyć w debacie nad raportem, składają najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, tj. 20 czerwca 2022 r., Przewodniczącemu Rady Gminy Rajcza za pośrednictwem Urzędu Gminy Rajcza pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób – mieszkańców Gminy Rajcza.

Raport o stanie Gminy Rajcza za rok 2021

Zgłoszenie do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Rajcza 2021

 

Pin It on Pinterest

Skip to content