Zaznacz stronę

Gmina Rajcza realizowała zadanie pn.:

„Tworzenie warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu poprzez doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Zwardoniu” – zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka”.

W ramach zadania zostały zakupione i zamontowane urządzenia tj.:

  1. huśtawka podwójna i bocianie gniazdo,

  2. zestaw metalowy zabawowy o maksymalnych wymiarach 5,5 m x 4 m,

  3. urządzenie- sklepik potrójny,

  4. huśtawka – Ważka

  5. urządzenie – Orbitrek wolnostojący,

  6. urządzenie – Motyl,

  7. urządzenie – Drążek,

  8. urządzenie – Wyciskając siedząc

  9. podbudowa i montaż tzw. bezpiecznej nawierzchni.

Wartość całkowita zadania: 49.527,20 zł

Dofinansowanie: 24.268,33 zł

Wkład własny Gminy: 25.258,87 zł

Pin It on Pinterest

Skip to content