Zakończenie Projektu Edukacyjnego „Równaj do najlepszych”

Projekt Niska Emisja

Gmina Rajcza realizuje zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu...

Pin It on Pinterest

Skip to content