Zaznacz stronę

                                                                                                                                                                         „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Ruszają spotkania konsultacyjne dotyczące wypracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju w perspektywie finansowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027

 

Mieszkasz na obszarze Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”? Chcesz uczestniczyć w zmianie swojego otoczenia?

Przyjdź na spotkanie konsultacyjne i wypracuj z nami nową Lokalną Strategię Rozwoju w perspektywie finansowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027!

Szanowni Państwo !

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” rozpoczyna cykl spotkań terenowych i konsultacji społecznych, mających na celu opracowanie przy udziale mieszkańców naszego obszaru nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) pozwoli lokalnym społecznościom na korzystanie ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem naszego LGD i realizację zaplanowanych w niej projektów. Dlatego, aby LSR odpowiadała na realne lokalne potrzeby zależy nam na poznaniu Państwa opinii i aktywnym zaangażowaniu się w tworzenie nowej LSR!!!

Do udziału w spotkaniach informacyjnych zapraszamy mieszkańców gmin: Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka, w tym samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, KGW, przedsiębiorców, rolników, lokalnych liderów, a także wszystkich zainteresowanych rozwojem i przyszłością naszego obszaru.

Konsultacje będą dotyczyły:

– analizy mocnych i słabych stron, analizy zagrożeń i szans zewnętrznych obszaru (analiza SWOT),

– diagnozy obszaru, jego potrzeb, problemów oraz potencjału,

– określenia celów Lokalnej Strategii Rozwoju,

– identyfikacji grup docelowych dla poszczególnych celów.

 

Informacje zebrane podczas spotkań pozwolą na zaplanowanie działań, które w najwyższym stopniu przyczynią się do jakości życia mieszkańców naszego obszaru. Proces tworzenia nowej LSR będzie szczególne ukierunkowany na zagadnienia dotyczące innowacyjności, cyfryzacji, zmian demograficznych, wpływu zmian na klimat i środowisko oraz partnerstwa przy realizacji LSR.

Program spotkań:

  1. Wstępna prezentacja idei tworzenia LSR oraz jej roli w rozwoju obszaru.
    2. Analiza SWOT jako podstawowe narzędzie do analizy obszaru LSR.
    4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania LGD.
    5. Przekazanie Fiszek Projektu i omówienie ich roli w wyznaczeniu właściwych celów i wskaźników przyszłej LSR.
  2. Identyfikacja grup docelowych dla poszczególnych celów LSR.
  3. Podsumowanie spotkania.

Spotkania konsultacyjne są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej działanie: 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałania:

19.1 „Wsparcie przygotowawcze II” objętego PROW na lata 2014-2020.

Jeżeli nie możesz uczestniczyć w którymś ze spotkań na obszarze swojej gminy, przyjdź na inne!

Czas każdego ze spotkań szacowany jest na ok. 2 godzin i uzależniony jest od liczby uczestników i ich aktywności. Konsultacje prowadzone będą przy udziale pracowników biura LGD „Żywiecki Raj”.

Więcej szczegółów pod numerem telefonu – 33 475 48 21, lub na e-mail biuro@zywieckiraj.pl   

Wspólnie tworzymy Lokalną Strategię Rozwoju !!!

 

Pin It on Pinterest

Skip to content