Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Rajczy.

Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Rajczy.

W związku z zawartą umową o powierzenie grantu przez Gminę Rajcza z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na : Wykonanie diagnozy...

Zapytanie ofertowe – „Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest, od mieszkańców Gminy Rajcza w 2022 roku – w ilości około 97,05 Mg”.

Wybór oferty najkorzystniejszej cenowo

Wybór oferty najkorzystniejszej cenowo na zadanie: „Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Rajcza w 2021 roku – w ilości około 136,88 Mg". Wybór oferty - Azbest

Informacja z otwarcia ofert – Dowozy uczniów/dzieci niepełnosprawnych 2021-2022

Dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych

Dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych do i z Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci (ul. Witosa 3) i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (ul. Kopernika 77) w Żywcu w roku 2021/2022, na trasie Zwardoń – Sól-Kiczora – Sól – Rajcza – Żywiec wraz z...

Tworzenie warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu

Tworzenie warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu

Tworzenie warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu poprzez modernizację boiska sportowego w Soli-Kiczorze”  – zadanie współfinasowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka Załączniki: Zaproszenie do...

Pin It on Pinterest

Skip to content