Zapytanie ofertowe: „Tworzenie warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu poprzez doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Zwardoniu” – zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka”.

Klauzula_informacyjna Zamówienia Publiczne Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy Załącznik nr 3 - Projekt umowy - Plac Zabawa SP Zwardoń Załącznik nr 4 - Kosztorys ofertowy Zaproszenie do składania ofert - Inicjatywa sołecka - Plac...

Zapytanie ofertowe – „Dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych do i z Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci (ul. Witosa 3) i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (ul. Kopernika 77) w Żywcu w okresie od 01.09.2022 do 31.12.2022 roku, na trasie Zwardoń – Sól-Kiczora – Sól – Rajcza – Żywiec wraz z zapewnieniem opiekuna na całej trasie dowozu”.

Zapytanie ofertowe – „Dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych do i z Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci (ul. Witosa 3) i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (ul. Kopernika 77) w Żywcu w okresie od 01.09.2022 do 31.12.2022 roku, na trasie Zwardoń – Sól-Kiczora – Sól – Rajcza – Żywiec wraz z zapewnieniem opiekuna na całej trasie dowozu”.

Klauzula_informacyjna Zamówienia Publiczne załącznik nr 1 Formularz ofertowy załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy - Dowozy załącznik nr 3 - Projekt umowy załącznik nr 4 Opis przedmiotu zamówienia - dowóz dzieci załącznik nr 5 Wykaz osób załącznik nr 6 Wykaz usług...

Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Rajczy.

Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Rajczy.

W związku z zawartą umową o powierzenie grantu przez Gminę Rajcza z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na : Wykonanie diagnozy...

Informacja z otwarcia ofert: „Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest, od mieszkańców Gminy Rajcza w 2022 roku – w ilości około 97,05 Mg”.

Wybór oferty najkorzystniejszej cenowo

Wybór oferty najkorzystniejszej cenowo na zadanie: „Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Rajcza w 2021 roku – w ilości około 136,88 Mg". Wybór oferty - Azbest

Pin It on Pinterest

Skip to content