Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PL-SK

„Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza – kontynuacja”

  Tytuł projektu: „Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza – kontynuacja” Partner wiodący: Gmina Nova Bystrica ( www.novabystrica.sk) Partner Projektu: Gmina Rajcza (www.rajcza.pl) Projekt ma charakter Transgraniczny i bez słowackiego partnera jego cele...

Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PL-SK

„Budowa transgranicznej słowacko- polskiej trasy turystycznej”

Tytuł projektu:  „Budowa transgranicznej słowacko- polskiej trasy turystycznej” Partner Wiodący:     Mesto Kràsno nad Kysucouà (www.mestokrasno.sk) Partnerzy projektu:  Gmina Rajcza (www.rajcza.pl) Gmina Milówka (www.milowka.pl) Obec Oščadnica (www.oscadnica.sk) Obec...

Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PL-SK

„Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego”

Tytuł projektu:  „Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego” Partner Wiodący:     Obec Nová Bystrica (www.novabystrica.sk) Partner projektu:      Gmina Rajcza (www.rajcza.pl) Opis projektu: Przedmiotem projektu była ochrona dziedzictwa kulturowego i...

Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PL-SK

PROJEKT: Wspólnie w harmonii przyrody, ciała i duszy

Tytuł projektu: Wspólnie w harmonii przyrody, ciała i duszy Partner wiodący: Žilinský samosprávny kraj (www.zilinskazupa.sk) Partner projektu: Gmina Rajcza ( www.rajcza.pl) Partner projektu: Parafia Rajcza ( www.parafia-rajcza.j.pl) Opis projektu: Realizacja projektu...

„Oaza naszej natury w gmine Novoť” film do projektu

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, mikroprojekty Oś priorytetowa 1: „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza“ Partner wiodący: Gmina Novoť (Słowacja), Novoť 285,...

ŚCIEŻKI ROWEROWE ŁĄCZĄCE GMINY RAJCZĘ, MILÓWKĘ, OŠČADNICĘ, DUNAJOV I MESTO KRÁSNO NAD KYSUCOU – publikacja prasowa

APLIKACJA MOBILNA – Zapytanie ofertowe

Przedmiotem umowy jest wykonanie i uruchomienie przez Wykonawcę aplikacji na urządzenia mobilne (zwanej dalej Aplikacją) w ramach projektu „Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza- kontynuacja” o charakterze przewodnika w zakresie transgranicznych ścieżek...

Oaza naszej natury w gminie Novot

Oaza naszej natury w gminie Novot

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, mikroprojekty Oś priorytetowa 1: „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza“ ...

Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

Tytuł projektu:  „Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego” Partner Wiodący:     Obec Nová Bystrica (www.novabystrica.sk) Partner projektu:      Gmina Rajcza (www.rajcza.pl) Opis projektu: Przedmiotem projektu była ochrona dziedzictwa kulturowego i...

Pin It on Pinterest

Skip to content