Zaznacz stronę
Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Rajczy.

Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Rajczy.

W związku z zawartą umową o powierzenie grantu przez Gminę Rajcza z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na : Wykonanie diagnozy...

Cyfrowa Gmina w Gminie Rajcza

Cyfrowa Gmina w Gminie Rajcza

Gmina Rajcza realizuje projekt "Cyfrowa Gmina", dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem programu jest rozwój cyfrowy Jednostki Samorządu Terytorialnego poprzez poprawę...

Zapytanie ofertowe – Cyfrowe Gminy

Rajcza, dnia 20.10.2021 r. ZP.271.2.ZAP.OFERT.13.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE Wójt Gminy Rajcza zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych...

Pin It on Pinterest