Turystyka

Informacja turystyczna, atrakcje, obiekty, baza noclegowa, szlaki turystyczne i wydarzenia regionalne Gimny Rajcza. Zapraszamy!

Rajcza – historia

Wieś Rajcza została założona w XVII w. na gruntach należących do królowej Konstancji, żony Zygmunta III Wazy. Należała do folwarku w Węgierskiej Górce.

W 1843 r. na terenach dworskich powstały zakłady żelazne, w 1844 roku założono szkołę w Rajczy, której patronem został książę Albrecht Fryderyk Habsburg[6].

W latach 1854–1894 właścicielem Rajczy był Teodor Primavesi, który przebudował tutejszy pałac i stworzył wokół niego park ze stawem i unikatowym drzewostanem. W 1884 r. przez Rajczę przeprowadzono linię kolejową łączącą Wiedeń z Krakowem.

Pałac w Rajczy

W 1894 r. wieś przeszła na własność Lubomirskich, którzy rozbudowali pałac. Na początku XX wieku w Rajczy wytwarzano papier, zajmował się tym Jakubowicz[7]; funkcjonował Zakład Tektury i Papieru Czerpanego[8]. W 1914 roku Rajczę zakupiła rodzina Habsburgów żywieckich. Arcyksiążę Karol Stefan Habsburg w 1916 r. przeznaczył pałac wraz z parkiem dla chorych kombatantów I wojny światowej.

Kościół św. Wawrzyńca i św. Kazimierza Królewicza w Rajczy
Panorama Rajcza - widok na centrum

okresie międzywojennym Rajcza była atrakcyjną miejscowością letniskową i bazą do uprawiania narciarstwa zimą. Handlem i usługami w dużej mierze zajmowali się Żydzi.

Właścicielami karczm i wyszynków byli między innymi: Abraham Hertz, Jakub Gutterman, Haim Kempler, R. Mandelbaum, Moses Nesselroth, Mosze Wiener. Sklepikarz H. Konhauzer prowadził sklep żelazny, Józef i Heinel Wulkan sklep spożywczy, Zilbernstain był zegarmistrzem, Grubnerowie mieli sklep spożywczy, M. Geller był garbarzem, E. Wasserberger właścicielem wytwórni wód gazowanych, H. Krieger i F. Habermann byli rzeźnikami, a J. Fischer i Elkan Kleintzeller lekarzami. Hotel w Rajczy prowadził A. Bloch. Istniała tutaj również fabryka papieru.

Od końca XIX wieku do lat 30. jej właścicielami byli Nathan Robinsohn, jego syn Samuel oraz córka Fanni Naubauer.

Informacje dla Turystów

p

IT Rajcza

Informacja Turystyczna

Atrakcje przyrodnicze

Opracowanie: CKIS Rajcza

Atrakcje kulturowe

Opracowanie: CKIS Rajcza

Turystyka górska

Opracowanie: CKIS Rajcza

Mapa gminy

Opracowanie: CKIS Rajcza

[

Trasy rowerowe

Opracowanie: CKIS Rajcza

Baza noclegowa

Opracowanie: CKIS Rajcza

l

QUEST

Opracowanie: CKIS Rajcza

+

BUS

Rozkład jazdy ul. Rynek

Kolej

Stacja PKP

Publikacje

Przewodniki turystyczne, książki, materiały online, publikacje historyczne i inne.

Beskid Żywiecki: przewodnik

Autorzy: Stanisław Figiel; et al
[Podgląd publikacji]

Rocznik towarzystwa naukowego z uniwersytetem Krakowskim polaczonego ...

Północny wschód Europy i hydrografija polski

Dziejopis zywiecki. (Geschichte der Stadt Zywiec.) pol

Autorzy Jan Radwanski

Urząd Gminy Rajcza

Solanki w Soli

Zabytkowa dzwonnica loretańska w Soli

Rajcza Park Pałacowy

Rajcza, Stary młyn elektrowni wodnej

Rajcza, Trójstyk granic PL-CZ-SK

Skip to content