Zaznacz stronę

Dzwonnica znajduje się w Soli na lewym brzegu potoku Słanica przy głównej drodze biegnącej przez wieś. Wybudowana została w 1837 roku. Jest to czworoboczna budowla drewniana o konstrukcji słupowej. Ściany są pochyłe, pokryte w części dolnej gontami, a w części górnej pionowo ustawionymi deskami, ozdobnie wycinanymi u dołu. Górna cześć opatrzona ze wszystkich stron okienkami naśladuje izbice wież kościołów drewnianych. Dach ma kształt niskiego ostrosłupa o wydatnym okapie, jest kryty gontem, z pazdurem i żelaznym krzyżem u szczytu. Dzwonnice tego typu służyły dawniej do „rozpędzania” chmur burzowych oraz do informowania mieszkańców o innych klęskach żywiołowych.

Pin It on Pinterest