Zaznacz stronę

Domki letniskowe oraz nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 r. zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/374/2022 Rady Gminy Rajcza z dnia 21 października 2022 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe opłata  wynosi 206,19 zł za rok.

Właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obowiązani są uiszczać na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiąca ryczałt za okres roczny. Opłata naliczana jest na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej wyłącznie na wzorze uchwalonym przez Radę Gminy Rajcza.

Na wysokość opłaty nie wpływa okres faktycznego przebywania na nieruchomości o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym oraz ilość wytwarzanych odpadów komunalnych.

Opłata płatna jest do 30 września danego roku, którego opłata dotyczy.

Domki letniskowe oraz nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/293/2021 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe opłata  wynosi 191,90 zł za rok.

Właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obowiązani są uiszczać na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiąca ryczałt za okres roczny. Opłata naliczana jest na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej wyłącznie na wzorze uchwalonym przez Radę Gminy Rajcza.

Na wysokość opłaty nie wpływa okres faktycznego przebywania na nieruchomości o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym oraz ilość wytwarzanych odpadów komunalnych.

Opłata płatna jest do 30 września danego roku, którego opłata dotyczy.

Domki letniskowe oraz nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe

Domki letniskowe oraz nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe

Właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obowiązani są uiszczać na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiąca ryczałt za okres roczny. Opłata naliczana jest na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej wyłącznie na wzorze uchwalonym przez Radę Gminy Rajcza.

W związku z Uchwałą Nr XXIX/179/2020 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 listopada 2020 r., zmianie uległa ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od dnia  1 stycznia 2021 r. w przypadku, jeżeli odpady komunalne są zbierane i oddawane w sposób selektywny stawka opłaty wynosi 181,90 zł za rok.

Ustalono podwyższoną stawkę opłaty, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i oddawane w sposób selektywny, w wysokości 545,70 zł za rok.

Na wysokość opłaty nie wpływa okres faktycznego przebywania na nieruchomości o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym oraz ilość wytwarzanych odpadów komunalnych.

Opłata płatna jest do 30 września 2021 r.

Pin It on Pinterest