Zaznacz stronę

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu www.rajcza.pl

Urząd Gminy Rajcza  zobowiązuje się zapewnić dostępność serwisu rajcza.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego rajcza.pl.

W ramach serwisu rajcza.pl działa kilkanaście stron internetowych prowadzonych przez różne podmioty publiczne. Każda z tych stron posiada własną deklarację dostępności opublikowaną w stopce lub w zakładce „Kontakt” tej konkretnej strony.

Data publikacji strony internetowej: 2021.07.01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021,07.30

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.07.01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości lub propozycji zmian należy kontaktować się z administratorem domeny: biuro@tbmedia.pl

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Skróty klawiaturowe:

h – strona główna
s – wyszukiwarka
5 – kontrast
4 – informacje o dostępności
3- największa czcionka
2 – średnia czcionka
1 – domyślna czcionka

Korzystanie ze skrótów:

Internet Explorer:
– Alt + klawisz dostępu, potwierdzić wybór klawiszem ENTER

Google Chrome:
– Alt + klawisz dostępu, w niektórych przypadkach Alt + Shift + klawisz dostępu

Firefox:
– Shift + Alt + klawisz dostępu

Opera:
– Shift + Esc, i wybrać klawisz dostępu z listy

Pin It on Pinterest

Skip to content