Informacja z otwarcia ofert: Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Rajcza finansowana ze środków Funduszu Sołeckiego: 1. Zadanie nr I: „Remont drogi gminnej do Cokotów w Rycerce Dolnej od km 0+000 do km 0+021 oraz od km 0+056 do km 0+143” w ramach zadania: „Modernizacja drogi gminnej „Do Cokotów”. 2. Zadanie nr II: „Remont drogi gminnej do Zająca w Soli-Kiczorze od km 0+000 do km 0+142 w ramach zadania: „Modernizacja drogi gminnej nr 13141 do Zająca”. 3. Zadanie nr III: „Remont drogi gminnej do Zgody w Zwardoniu od km 0+000 do km 0+021 oraz od km 0+056 do km 0+143” w ramach zadania: „II etap modernizacja drogi gminnej „Do Zgody” w Zwardoniu”. 4. Zadanie nr IV: „Remont drogi gminnej ul. Węglarzy w Soli od km 0+000 do km 0+205” w ramach zadania: „Modernizacja drogi gminnej „Do Węglarzy, Kurowskich” nr 5723 w Soli”.

Informacja z otwarcia ofert - DROGI

Informacja o kwocie na sfinansowanie zadania: Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Rajcza finansowana ze środków Funduszu Sołeckiego: 1. Zadanie nr I: „Remont drogi gminnej do Cokotów w Rycerce Dolnej od km 0+000 do km 0+021 oraz od km 0+056 do km 0+143” w ramach zadania: „Modernizacja drogi gminnej „Do Cokotów”. 2. Zadanie nr II: „Remont drogi gminnej do Zająca w Soli-Kiczorze od km 0+000 do km 0+142 w ramach zadania: „Modernizacja drogi gminnej nr 13141 do Zająca”. 3. Zadanie nr III: „Remont drogi gminnej do Zgody w Zwardoniu od km 0+000 do km 0+021 oraz od km 0+056 do km 0+143” w ramach zadania: „II etap modernizacja drogi gminnej „Do Zgody” w Zwardoniu”. 4. Zadanie nr IV: „Remont drogi gminnej ul. Węglarzy w Soli od km 0+000 do km 0+205” w ramach zadania: „Modernizacja drogi gminnej „Do Węglarzy, Kurowskich” nr 5723 w Soli”.

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zadania - Drogi

Podsumowanie procesu partycypacji

Podsumowanie procesu partycypacji

Przedstawiamy Państwu opinie podsumowanie działań partycypacyjnych w ramach opracowywanego projektu pt. Centrum Europejskiej Kultury Góralskiej tworzonego w partnerstwie Gmina Rajcza i Obec Skalite w ramach programu Interreg PLSK.02.01-IP.01-001/23 Załącznik 04.1....

Nowe działania TAURON Dystrybucji

Nowe działania TAURON Dystrybucji

Na prośbę TAURON Dystrybucja informujemy, że spółka podjęła decyzję o rozpoczęciu kontroli mikroinstalacji fotowoltaicznych. Ma to wyeliminować działania niezgodne z prawem. Treść pisma od TAURON Dystrybucja skierowanego do Urzędu Gminy Rajcza z prośbą o...

Propozycje nazw ulic w miejscowości RAJCZA

Propozycje nazw ulic w miejscowości RAJCZA

Drodzy Mieszkańcy. Prezentujemy Państwu propozycję nazw ulic w miejscowości Rajcza. Poniżej znajduje się instrukcja, która podpowie jak sprawdzić na mapie proponowane nazwy ulic. Zależy nam na Państwa opinii dlatego przedstawiamy projekt już dziś. Wiosną 2024 roku...

Czyste Beskidy 2023

Czyste Beskidy 2023

Kolejna edycja Czyste Beskidy już 17 września! Kolejna edycja akcji "Czyste Beskidy" już niebawem! W niedzielę, 17 września, miłośnicy gór ze wszystkich zakątków Polski spotkają się w malowniczej miejscowości Cięcina, położonej w gminie Węgierska Górka. Inicjatywa ta...

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacje

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacje

Starosta Żywiecki uruchomił na terenie powiatu żywieckiego 6 punktów, w których istnieje możliwość uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji. w wyznaczonych lokalizacjach przez 5 dni w tygodni dyżury pełnią prawnicy...

Pin It on Pinterest

Skip to content