Ogłoszenie o zamówieniu: „Adaptacja pomieszczeń budynku gimnazjum na Przedszkole Publiczne w Rajczy” – III postępowanie.

LINK DO POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie o zamówieniu – III postępowanie

SWZ – III postępowanie

Załącznik nr 1 – Oświadczenie wykluczenie

Załącznik nr 2 – Oświadczenie spełnianie warunków

Załącznik nr 2a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

załącznik nr 2b – Oświadczenie wykluczenie – art. 5k rozporządzenia (eu) 8332014

załącznik nr 3 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego

załącznik nr 4 – Grupy kapitałowe

załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych

załącznik nr 6 – Wykaz osób

Załącznik nr 7a – Projekt budowlany – Główny

Załącznik nr 7b – Projekt budowlany – Elektryczny

Załącznik nr 7c – Projekt budowlany – Instalacje wodne

Załącznik nr 7d – Projekt budowlany – Przyłącze wody

Załącznik nr 7e – Projekt budowlany – Oddymianie

Załącznik nr 8a – Przedmiar robót – Budowlany

Załącznik nr 8b – Przedmiar robót – Elektryczny

Załącznik nr 8c – Przedmiar robót – Instalacje wodne

Załącznik nr 8d – Przedmiar robót – Przyłącze wody

Załącznik nr 9a – STWIOR – Główny budowlany

Załącznik nr 9b – STWIOR – Instalacje elektryczne

Załącznik nr 9c – STWIOR – Instalacja centralnego ogrzewania

Załącznik nr 9d – STWIOR – Przyłącze wody

Załącznik nr 10 – Projekt umowy

Pin It on Pinterest

Skip to content