Wybór oferty: „Dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych do i z Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci (ul. Witosa 3) i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (ul. Kopernika 77) w Żywcu w okresie od 02.01.2023 do 30.06.2023 roku, na trasie Zwardoń – Sól-Kiczora – Sól – Rajcza – Żywiec wraz z zapewnieniem opiekuna na całej trasie dowozu”

ZAPYTANIE OFERTOWE – „Dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych do i z Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci (ul. Witosa 3) i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (ul. Kopernika 77) w Żywcu w okresie od 02.01.2023 do 30.06.2023 roku, na trasie Zwardoń – Sól-Kiczora – Sól – Rajcza – Żywiec wraz z zapewnieniem opiekuna na całej trasie dowozu”.

Klauzula_informacyjna Zamówienia Publiczne załącznik nr 1 Formularz ofertowy załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy - Dowozy załącznik nr 3 - Projekt umowy Zapytanie ofertowe - Dowozy 2023 załącznik nr 4 Opis przedmiotu zamówienia - dowóz dzieci załącznik nr 5 Wykaz...

Wybór oferty: „Dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych do i z Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci (ul. Witosa 3) i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (ul. Kopernika 77) w Żywcu w okresie od 02.01.2023 do 30.06.2023 roku, na trasie Zwardoń – Sól-Kiczora – Sól – Rajcza – Żywiec wraz z zapewnieniem opiekuna na całej trasie dowozu”

Zapytanie ofertowe: „Dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych do i z Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci (ul. Witosa 3) i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (ul. Kopernika 77) w Żywcu w okresie od 01.09.2022 do 31.12.2022 roku, na trasie Zwardoń – Sól-Kiczora – Sól – Rajcza – Żywiec wraz z zapewnieniem opiekuna na całej trasie dowozu – II postępowanie”.

Zapytanie ofertowe - Dowozy - II postępowanie załącznik nr 1 formularz ofertowy załącznik nr 2 oświadczenie wykonawcy - dowozy załącznik nr 3 - projekt umowy.doc załącznik nr 4 opis przedmiotu zamówienia - dowóz dzieci załącznik nr 5 wykaz osób załącznik nr 6 wykaz...

Pin It on Pinterest

Skip to content