Wybór oferty – „Dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych do i z Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci (ul. Witosa 3) i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (ul. Kopernika 77) w Żywcu w okresie od 01.09.2022 do 31.12.2022 roku, na trasie Zwardoń – Sól-Kiczora – Sól – Rajcza – Żywiec wraz z zapewnieniem opiekuna na całej trasie dowozu – II postępowanie”.

Zapytanie ofertowe: „Dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych do i z Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci (ul. Witosa 3) i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (ul. Kopernika 77) w Żywcu w okresie od 01.09.2022 do 31.12.2022 roku, na trasie Zwardoń – Sól-Kiczora – Sól – Rajcza – Żywiec wraz z zapewnieniem opiekuna na całej trasie dowozu – II postępowanie”.

Zapytanie ofertowe - Dowozy - II postępowanie załącznik nr 1 formularz ofertowy załącznik nr 2 oświadczenie wykonawcy - dowozy załącznik nr 3 - projekt umowy.doc załącznik nr 4 opis przedmiotu zamówienia - dowóz dzieci załącznik nr 5 wykaz osób załącznik nr 6 wykaz...

Zapytanie ofertowe: „Tworzenie warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu poprzez doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Zwardoniu” – zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka”.

Klauzula_informacyjna Zamówienia Publiczne Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy Załącznik nr 3 - Projekt umowy - Plac Zabawa SP Zwardoń Załącznik nr 4 - Kosztorys ofertowy Zaproszenie do składania ofert - Inicjatywa sołecka - Plac...

Wybór oferty – „Dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych do i z Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci (ul. Witosa 3) i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (ul. Kopernika 77) w Żywcu w okresie od 01.09.2022 do 31.12.2022 roku, na trasie Zwardoń – Sól-Kiczora – Sól – Rajcza – Żywiec wraz z zapewnieniem opiekuna na całej trasie dowozu – II postępowanie”.

Zapytanie ofertowe – „Dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych do i z Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci (ul. Witosa 3) i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (ul. Kopernika 77) w Żywcu w okresie od 01.09.2022 do 31.12.2022 roku, na trasie Zwardoń – Sól-Kiczora – Sól – Rajcza – Żywiec wraz z zapewnieniem opiekuna na całej trasie dowozu”.

Klauzula_informacyjna Zamówienia Publiczne załącznik nr 1 Formularz ofertowy załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy - Dowozy załącznik nr 3 - Projekt umowy załącznik nr 4 Opis przedmiotu zamówienia - dowóz dzieci załącznik nr 5 Wykaz osób załącznik nr 6 Wykaz usług...

Pin It on Pinterest

Skip to content