Zaznacz stronę
OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dalej: „WFOŚiGW”) ogłasza, że od dnia 22.04.2024 r. wchodzi w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: „Program”) z wyjątkiem zapisów Programu, które zaczną obowiązywać po...

Ogłoszenie o zamówieniu: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Rycerka Górna (wóz strażacki 4×4 wraz z wyposażeniem)” – realizowany w ramach realizacji projektu pn.: Doskonalenie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego polskich i słowackich służb ratowniczych / Zlepšenie spolupráce v oblasti krízového riadenia poľských a slovenských záchranných zložiek.

Ogłoszenie o zamówieniu: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Rycerka Górna (wóz strażacki 4×4 wraz z wyposażeniem)” – realizowany w ramach realizacji projektu pn.: Doskonalenie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego polskich i słowackich służb ratowniczych / Zlepšenie spolupráce v oblasti krízového riadenia poľských a slovenských záchranných zložiek.

Ogłoszenie o zamówieniu SWZ - Samochód dla OSP Załącznik nr 1A - Szczegółowy Formularz Ofertowy Załącznik nr 1B - Wymagania techniczne dla lekkiego samochodu ratowniczo–pożarniczego dla OSP Rycerka Górna Załącznik nr 2A - Oświadczenie spełnianie warunków Załącznik nr...

WAŻNA INFORMACJA!!

WAŻNA INFORMACJA!!

W dniu 17 kwietnia br. punkt informacyjno-konsultacyjny Programu "Czyste Powietrze" będzie nieczynny. Aby umożliwić mieszkańcom dostęp do punktu, wyznaczono dodatkowy dzień pracy: - w piątek 19 kwietnia br. w godzinach od 09.00 do 11.00    ...

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rajcza

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rajcza powinien...

Pin It on Pinterest