Zaznacz stronę

Od 1 stycznia 2022 r. zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/293/2021 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe opłata  wynosi 191,90 zł za rok.

Właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obowiązani są uiszczać na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiąca ryczałt za okres roczny. Opłata naliczana jest na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej wyłącznie na wzorze uchwalonym przez Radę Gminy Rajcza.

Na wysokość opłaty nie wpływa okres faktycznego przebywania na nieruchomości o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym oraz ilość wytwarzanych odpadów komunalnych.

Opłata płatna jest do 30 września danego roku, którego opłata dotyczy.

Pin It on Pinterest

Skip to content