Zaznacz stronę

W związku z zawartą umową o powierzenie grantu przez Gminę Rajcza z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego „Wykonania diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Rajczy” – zawiadamia się o wyborze najkorzystniej oferty.

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pin It on Pinterest