Domki letniskowe oraz nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe

Właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obowiązani są uiszczać na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiąca ryczałt za okres roczny. Opłata naliczana jest na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej wyłącznie na wzorze uchwalonym przez Radę Gminy Rajcza.

W związku z Uchwałą Nr XXIX/179/2020 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 listopada 2020 r., zmianie uległa ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od dnia  1 stycznia 2021 r. w przypadku, jeżeli odpady komunalne są zbierane i oddawane w sposób selektywny stawka opłaty wynosi 181,90 zł za rok.

Ustalono podwyższoną stawkę opłaty, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i oddawane w sposób selektywny, w wysokości 545,70 zł za rok.

Na wysokość opłaty nie wpływa okres faktycznego przebywania na nieruchomości o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym oraz ilość wytwarzanych odpadów komunalnych.

Opłata płatna jest do 30 września 2021 r.

Czytaj inne

Milion złotych dla Gminy Rajcza.

Milion złotych dla Gminy Rajcza.

Gmina Rajcza zajęła pierwsze miejsce w  powiecie żywieckim w konkursie „Rosnąca Odporność" organizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Ministrestwo Zdrowia w...

Skip to content