Dotacje

Informacje o dotacjach rządowych, funduszach oraz projektach unijnych pozyskanych przez Gminę Rajcza.

PL-SK

„Rowerowo pomiędzy Rajczą a Novą Bystricą” – film

W tym roku ukończona została realizacja projektu o nazwie „Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza – kontynuacja”. Dzięki wspólnym działaniom gminy Rajcza oraz partnera wiodącego gminy Nova Bystrica ze Słowacji powstała aplikacja mobilna RajczaGO!...

Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PL-SK

„Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza – kontynuacja”

  Tytuł projektu: „Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza – kontynuacja” Partner wiodący: Gmina Nova Bystrica ( www.novabystrica.sk) Partner Projektu: Gmina Rajcza (www.rajcza.pl) Projekt ma charakter Transgraniczny i bez słowackiego partnera jego cele...

Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PL-SK

„Budowa transgranicznej słowacko- polskiej trasy turystycznej”

Tytuł projektu:  „Budowa transgranicznej słowacko- polskiej trasy turystycznej” Partner Wiodący:     Mesto Kràsno nad Kysucouà (www.mestokrasno.sk) Partnerzy projektu:  Gmina Rajcza (www.rajcza.pl) Gmina Milówka (www.milowka.pl) Obec Oščadnica (www.oscadnica.sk) Obec...

Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PL-SK

„Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego”

Tytuł projektu:  „Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego” Partner Wiodący:     Obec Nová Bystrica (www.novabystrica.sk) Partner projektu:      Gmina Rajcza (www.rajcza.pl) Opis projektu: Przedmiotem projektu była ochrona dziedzictwa kulturowego i...

Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PL-SK

PROJEKT: Wspólnie w harmonii przyrody, ciała i duszy

Tytuł projektu: Wspólnie w harmonii przyrody, ciała i duszy Partner wiodący: Žilinský samosprávny kraj (www.zilinskazupa.sk) Partner projektu: Gmina Rajcza ( www.rajcza.pl) Partner projektu: Parafia Rajcza ( www.parafia-rajcza.j.pl) Opis projektu: Realizacja projektu...

„Oaza naszej natury w gmine Novoť” film do projektu

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, mikroprojekty Oś priorytetowa 1: „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza“ Partner wiodący: Gmina Novoť (Słowacja), Novoť 285,...

ŚCIEŻKI ROWEROWE ŁĄCZĄCE GMINY RAJCZĘ, MILÓWKĘ, OŠČADNICĘ, DUNAJOV I MESTO KRÁSNO NAD KYSUCOU – publikacja prasowa

APLIKACJA MOBILNA – Zapytanie ofertowe

Przedmiotem umowy jest wykonanie i uruchomienie przez Wykonawcę aplikacji na urządzenia mobilne (zwanej dalej Aplikacją) w ramach projektu „Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza- kontynuacja” o charakterze przewodnika w zakresie transgranicznych ścieżek...

Oaza naszej natury w gminie Novot

Oaza naszej natury w gminie Novot

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, mikroprojekty Oś priorytetowa 1: „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza“ ...

Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

Tytuł projektu:  „Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego” Partner Wiodący:     Obec Nová Bystrica (www.novabystrica.sk) Partner projektu:      Gmina Rajcza (www.rajcza.pl) Opis projektu: Przedmiotem projektu była ochrona dziedzictwa kulturowego i...

RPO-WSL

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Realizacja zajęć dodatkowych w ramach projektu pt. „Żłobek w Rajczy”

PROJEKT: „Żłobek w Rajczy”

Gmina Rajcza realizuje projekt pn. „Żłobek w Rajczy”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata...

PROJEKT: „Bliżej Przedszkola. Wsparcie Przedszkola w Rajczy”

PROJEKT: „Bliżej Przedszkola. Wsparcie Przedszkola w Rajczy”

GMINA RAJCZA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: "Bliżej przedszkola. Wsparcie Przedszkola w Rajczy". Celem projektu jest poprawa jakości usług świadczonych w Przedszkolu w Rajczy poprzez wyrównywanie szans 110 dzieci ze specjalnymi potrzebami...

PROJEKT: „Bliżej Przedszkola. Wsparcie Przedszkola w Rajczy”

Zakończenie Projektu Edukacyjnego „Równaj do najlepszych”

Zakończenie   projektu edukacyjnego „Równaj do najlepszych” realizowanego w Szkole Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Rycerce Dolnej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz...

PROJEKT: „Bliżej Przedszkola. Wsparcie Przedszkola w Rajczy”

Projekt Niska Emisja

Gmina Rajcza realizuje zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPSL.04.03.02-24-04H2/17-00....

Żłobek w Rajczy

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Realizacja zajęć dodatkowych w ramach projektu pt. „Żłobek w Rajczy”

PROJEKT: „Żłobek w Rajczy”

Gmina Rajcza realizuje projekt pn. „Żłobek w Rajczy”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata...

PL-CZ

INNE DOTACJE

Panorama Rajcza - widok na centrum

Rajcza  gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie żywieckim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie bielskim, a w latach 1945–1975 tak jak cały powiat żywiecki w województwie krakowskim.

Sołectwa: Rajcza, Rycerka Dolna, Rycerka Górna, Sól, Sól-Kiczora, Zwardoń.

Pin It on Pinterest

Skip to content