Zaznacz stronę

 

Tytuł projektu: „Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza – kontynuacja”

Partner wiodący: Gmina Nova Bystrica ( www.novabystrica.sk)

Partner Projektu: Gmina Rajcza (www.rajcza.pl)

Projekt ma charakter Transgraniczny i bez słowackiego partnera jego cele nie zostałyby zrealizowane.

Głównym tematem projektu jest podniesienie świadomości obywateli i turystów odwiedzających region transgraniczny czyli tereny partnerskich gmin o wartościach kulturowych i przyrodniczych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez działania mające na celu zwiększenie atrakcyjności regionu i promocji.

W drodze realizacji projektu powstanie mobilna aplikacja dla platform iOS i Android zawierająca kolekcje tras rowerowych i pieszych dla regionu. Aplikacja będzie wysokojakościowym przewodnikiem zawierającym nie tylko mapę wybranej trasy lecz również zdjęcia trasy, oraz jej opis, długość na mapie i profil wysokościowy. Każdą wycieczkę będzie można zarejestrować i/lub dodać do już zarejestrowanej trasy. Aplikacja będzie możliwa do pobrania, po to aby mogła nas prowadzić nawet w warunkach słabego zasięgu Internetu.

Aplikacja powstanie w 4 językach: polskim, słowackim, niemieckim i angielskim, dzięki temu będzie ona zrozumiała i dostępna dla szerokiej grupy turystów. Swoim zasięgiem będzie obejmowała całą Europę.

W ramach realizacji projektu odbędzie się Rajd Rowerowy promujący aplikację mobilną. Trasa rajdu zlokalizowana będzie na terenach transgranicznych i uwzględniać będzie przekroczenie granicy państwowej PL-SK. Wezmą w nim udział przedstawiciele gmin polskich i słowackich.

Finansowanie:

Wartość Projektu Gmina Rajcza: 43.525,74 €

Wartość całego zadania : 631.153,84 €

Okres realizacji projektu : 01.12.2019 – 30.11.2021

 

 

Hlavný cieľ investície: Zintenzívnenie ochrany a propagácie spoločného kultúrneho a prírodného dedičstva Rajcze a Novej Bystrice

Názov projektu:

Efektívna spolupráca pohraničných partnerských obcí – pokračovanie

Projekt realizovaný cez:

Vedúci partner: Obec Nová Bystrica

Partner projektu 1: Gmina Rajcza

Pin It on Pinterest

Skip to content