Zaznacz stronę
Szanowni Mieszkańcy,
Poniżej podajemy szczegóły dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Rajcza.

 

Koordynatorami akcji zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Rajcza jest pan Albert Ceckowski – tel: 33 8261 238, w godzinach pracy Urzędu Gminy Rajcza
oraz Sołtysi poszczególnych Sołectw:
1. Sołectwo Rajcza – Zastępca Wójta Gminy Rajcza Honorata Szatanik 502482429
2. Sołectwo Rycerka Dolna – Urszula Cokot 502 667 851
3. Sołectwo Rycerka Górna – Tomasz Nowacki 501 351 113
4. Sołectwo Sól – Barbara Kotrys tel. 509 601 448
5. Sołectwo Sól Kiczora – Kamila Jasińska tel. 664 851 352
6. Sołectwo Zwardoń – Jacek Hojny tel. 609 592 334
DROGI POWIATOWE
ZADANIE 1
P.P.H.U „MIKA” Krzysztof Mika Rajcza 18, 34-370 Rajcza
1. Dojazd do stacji PKP Rajcza (do I przejazdu – łącznie z parkingiem PKS) – utrzymanie drogi w standardzie III przy użyciu soli drogowej.
2. Rajcza – Nickulina – utrzymanie drogi w standardzie IV przy użyciu materiału uszorstniającego.
3. Od granicy z Gminą Milówka do granicy z Gminą Ujsoły – utrzymanie drogi w standardzie III przy użyciu soli drogowej.
ZADANIE 2
„Na Beskidku” Ryszard Ligocki 34-373 Zwardoń
1. Dojazd do stacji PKP Zwardoń (do kościoła) – utrzymanie drogi w standardzie IV przy użyciu materiału uszorstniającego,
2. Rajcza – Sól – (Rondo Laliki) Zwardoń – utrzymanie drogi w standardzie III przy użyciu soli drogowej,
3. Droga powiatowa w Gminie Rajcza (od granicy Gminy Milówka w m. Laliki) – utrzymanie drogi w standardzie III przy użyciu soli drogowej,
4. Droga na Kotelnicę do granicy z gminą Milówka – utrzymanie drogi w standardzie III przy użyciu soli drogowej,
ZADANIE 3
„Na Beskidku” Ryszard Ligocki 34-373 Zwardoń
1. Sól – Słanice – Bór – utrzymanie drogi w standardzie IV przy użyciu materiału uszorstniającego.
ZADANIE 4
AUTO CZĘŚCI MECHANIKA BISTA Andrzej Biber Glinka 161A, 34-371 Ujsoły
1. Rycerka Górna – Przegibek (Rycerki) – utrzymanie drogi w standardzie IV przy użyciu materiału uszorstniającego.
2. Rycerka Dolna – Rycerka Górna (Polana pod Raczą) – utrzymanie drogi w standardzie III przy użyciu soli drogowej.
3. Rycerka Górna – Oźna – utrzymanie drogi w standardzie IV przy użyciu materiału uszorstniającego.
4. Rycerka Górna – Droga „Do Magurki” – – utrzymanie drogi w standardzie IV przy użyciu materiału uszorstniającego.
Koordynatorem akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Rajcza jest pan Michał Kąkol – tel. 502483595

Pin It on Pinterest