Zaznacz stronę

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, mikroprojekty

Oś priorytetowa 1: „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza“

  • Partner wiodący: Gmina Novoť (Słowacja), Novoť 285, 029 55 Novoť, strona internetowa: www.novot.sk
  • Partner projektu 1: Gmina Rajcza (Polska), ul.Górska, 34-370 Rajcza, strona internetowa: www.rajcza.pl
Całkowity koszt mikroprojektu:33 772,11 €
Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

(85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych mikroprojektu)

28 706,29 €
Dotacja z budżetu państwa Republiki Słowackiej:

(10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych mikroprojektu)

3 377,21 €
Wkład własny Gminy Novot:

(5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych mikroprojektu)

1 688,61 €

Czas realizacji projektu: 4/2020 – 12/2020

Celem projektu jest utworzenie ” Oaza naszej natury w gmine Novoť”. Strefa wypoczynku składać będzie się z: altany (2x), ławek, stołu, kosza na odpady, tablice informacyjnej. Otwarcie Oazy  naszej natury – impreza, w trakcie której turyści z obu gmin partnerskich przejdą PL-SK szlakiem.

Głównym celem projektu jest pogłębienie  promocji kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa  polsko – słowackiego jako  wartości dodanej rozwijającej współprace w dziedzinie zrównoważonej turystyki.

Pin It on Pinterest

Skip to content